1956_055_159
Boravak u Parizu: u razgovoru sa predstavnicima parlamentarne grupe francusko-jugoslovenskog prijateljstva

Dodatne informacije
Komentari