1956_057_057
Na putu ka Sovjetskom Savezu: od Ungenija do Vinice, moldavski pejza? i do?eci u Ki?injevu i Kotovsku

Dodatne informacije
Komentari