1950_006_026
U Narodnoj skup?tini FNRJ: polaganje zakletve i ?itanje ekspozea u ime nove Vlade