1950_006_031
Sa konferencije za ?tampu u Belom dvoru

Dodatne informacije
Komentari