1956_63_100
Na sve?anoj predstavi u zgradi "Opere i baleta" u Bukure?tu

Dodatne informacije
Komentari