1956_64_053
Izve?taj o putu u Francusku, SSSR i Rumuniju na sednici Saveznog izvr?nog ve?a