1956_65_143
Prijem princa Kambod?e Norodoma Sihanuka u Beloj vili i odlazak u vo?nju kolima