1956_067_166
Vo?nja "Krajinom" do Smedereva sa predsednikom Sukarnom: defile jedinica re?ne flotile JRM, do?ek u Smederevu

Komentari