Prijem članova delegacija Saveza sindikata Poljske, Saveza sindikata Mađarske i Opšteg saveta sindikata Japana SOHIO