Prijem ?lanova delegacija Saveza sindikata Poljske, Saveza sindikata Ma?arske i Op?teg saveta sindikata Japana SOHIO