1956_069_032
Prijem ?lanova delegacija Saveza sindikata Poljske, Saveza sindikata Ma?arske i Op?teg saveta sindikata Japana SOHIO

Dodatne informacije
Komentari