Prijem delegacije CK Radni?ke omladine Rumunije, na ?elu sa prvim sekretarom CK Trofinom Vir?ilom