1956_70_058
Prijem delegacije CK Radni?ke omladine Rumunije, na ?elu sa prvim sekretarom CK Trofinom Vir?ilom

Dodatne informacije
Komentari