Prijem delegacije Organizacije saveza boraca za slobodu i demokratiju Poljske