1957_073_150
Prijem delegacije Organizacije saveza boraca za slobodu i demokratiju Poljske

Dodatne informacije
Komentari