U razgovoru sa delegatima gradova koji su uru?ili diplome po?asnog gra?anina Tita