U razgovoru sa delegatima gradova koji su uručili diplome počasnog građanina Tita