1957_074_077
U razgovoru sa delegatima gradova koji su uručili diplome počasnog građanina Tita

Dodatne informacije
Komentari