U ?etnji u parku vile "Vodno" i u razgovoru sa rukovodiocima NR Makedonije