1957_075_048
U ?etnji u parku vile "Vodno" i u razgovoru sa rukovodiocima NR Makedonije

Komentari