1957_075_127
U razgovoru sa sekretarima sreskih komiteta SKJ i predsednicima op?tina iz skopskog, kumanovskog, tetovskog, titovele?kog i ?tipskog sreza u zgradi Narodnog sobranja Makedonije

Dodatne informacije
Komentari