Boravak u Ohridu: razgledanje fresaka u crkvi Klimenta Ohridskog