1957_76_190
Kumanovo: sa grupom izvidnika "Hristijan Karpo?" na ?elezni?koj stanici prilikom dolaska

Dodatne informacije
Komentari