1957_078_183
Sa biv?im predsednikom indone?anske vlade i stalnim predstavnikom Indonezije u OUN, Ali Sastroami?ojom i njegovom suprugom: u razgovoru, za vreme prijema i u ?etnji