1958_088_081
Sa rukovodiocima delegacije UAR, ministrima za socijalnu politiku i javne radove Huseinom Mahmudom el Safejom i Mustafom Hamadanom i njihovim suprugama