1958_093_171
U Velikom I?u: razgledanje, razgovor sa majkama i udovicama palih boraca, u razgovoru sa rukovodiocima ostrva i sreza Zadar, odlazak sa ostrva

Komentari