1958_094_135
Obilazak omladinskih brigada na trasi auto-puta kroz Sloveniju: dolazak u Glavni ?tab, na ru?ku sa brigadirima i in?enjerima i prilikom odlaska iz Oto?ca na Krki