1958_094_170
Razgledanje spomenika palim vojnicima bosanske regimente iz Prvog svetskog rata u Logu pod Mangratom

Komentari