Poseta Indoneziji: U rezidenciji "Istana Negara", u kojoj je predsednik Tito odseo tokom boravka u D?akarti