1958_99_0042
Poseta Indoneziji: U rezidenciji "Istana Negara", u kojoj je predsednik Tito odseo tokom boravka u D?akarti

Dodatne informacije
Komentari