1950-51_008_030
Prvi prijem ambasadora Francuske Filipa Bodea

Dodatne informacije
Komentari