1959_101_0178
Poseta Burmi: opro?taj sa rukovodiocima Burme, na odlasku iz Ranguna

Dodatne informacije
Komentari