1950-51_008_042
Delegacija Savezne konferencije RVI Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari