1959_102_0172
Poseta Indiji: Jovanka Broz za vreme razgledanja tvr?ave u Agri, na ru?ku i prilikom razgledanja Tad?mahala

Dodatne informacije
Komentari