Sa prijema u Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ, povodom Dana republike