1950-51_008_045
Sa prijema u Prezidijumu Narodne skup?tine FNRJ, povodom Dana republike

Dodatne informacije
Komentari