Poseta Cejlonu: na sve?anom prijemu u zgradi op?tine, gde je predsedniku Titu predata Spomenica grada Kendi