1959_104_0082
Poseta Cejlonu: na sve?anom prijemu u zgradi op?tine, gde je predsedniku Titu predata Spomenica grada Kendi

Dodatne informacije
Komentari