Poseta Cejlonu: prijem predsednika Senata ser Sirila de Zojsa i ?efa opozicije socijalisti?kog prvaka N.M. Perere u Kolombu