1959_104_0157
Poseta Cejlonu: prijem predsednika Senata ser Sirila de Zojsa i ?efa opozicije socijalisti?kog prvaka N.M. Perere u Kolombu

Dodatne informacije
Komentari