1959_104_0160
Poseta Cejlonu: potpisivanje zvani?nih dokumenata i razmena poklona u Kolombu

Komentari