Poseta Cejlonu: sa ?lanovima jugoslovenske delegacije i pratnjom u Kolombu