1959_104_0163
Poseta Cejlonu: sa ?lanovima jugoslovenske delegacije i pratnjom u Kolombu