1959_104_0197
Poseta Cejlonu: na sve?anom banketu predsednika Tita u "Templ trizu" u Kolombu