1959_106_
Poseta Sudanu: na putu od Barakata za Senar, prijem ma?a na jednoj usputnoj stanici

Dodatne informacije
Komentari