1959_109_0067
Poseta Sudanu: sve?ani prijem u Oficirskom klubu u Kartumu

Dodatne informacije
Komentari