Prijem kubanske misije dobre volje, na čelu sa Ernestom Gevarom Sernom