Prijem kubanske misije dobre volje, na ?elu sa Ernestom Gevarom Sernom