1959_120_0146
Prijem kubanske misije dobre volje, na ?elu sa Ernestom Gevarom Sernom

Dodatne informacije
Komentari