1951_009_065
Delegacija II Kongresa novinara Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari