1959_126_010
Prijem delegacije u?esnika Tre?e antikolonijalne konferencije Mediterana i Srednjeg istoka