Predsednici Tito i Ahmed Sukarno u Sloveniji: pri odlasku sa Bleda, kratak odmor na Brdu