1960_130_0171
Predsednici Tito i Ahmed Sukarno u Sloveniji: pri odlasku sa Bleda, kratak odmor na Brdu